Information vedr. uddannelseslæger

Klinikken deltager i den lægelige videreuddannelse. Dette betyder, at vi med mellemrum har tilknyttet ekstra læger i klinikken. Der er i alle tilfælde tale om færdiguddannede læger som dog er forskellige steder i deres videreuddannelse:


 

Læger i Klinisk basisuddannelsesstilling (KBU læger):

Relativt nyuddannede læger, der typisk har færdiggjort den lægelige universitetsuddannelse inden for det sidste år. Lægerne har normalt en 6 mdrs. ansættelse fra sygehuset i bagagen. Tidligere kaldte man disse læger for turnuslæger. De er ansat 6 måneder i klinikken.


Læger i Introduktionsstilling:

1. led i speciallægeuddannelsen med sigte på at blive praktiserende læge. De er ansat 6 måneder i klinikken.


Læger i fase 1 stilling:

2. led i speciallægeuddannelsen med sigte på at blive praktiserende læge. De er ansat 6 måneder i klinikken.


Læger i fase 2. stilling

3. led i speciallægeuddannelsen med sigte på at blive praktiserende læge. Lægen har efter fase 1 stilling haft yderligere 30 måneders ansættelse ansættelse på diverse sygehusafdelinger (medicinsk afd, kirurgisk afdeling, gynækologisk afd, børne afd og psykiatrisk afd). De er ansat 6 måneder i klinikken.


Læger i fase 3 stilling.

4. og sidste led i speciallægeuddannelsen med sigte på at blive praktiserende læge. Lægen i denne ansættelse svarer til det man på sygehuset kalder en “1. reservelæge”. Dette er en 12 måneders ansættelse. Herefter kan lægen kalde sig speciallæge i almen medicin og dermed nedsætte sig som praktiserende læge